Smart Vurdering Produkter Norsk Salto Smart Vurdering
I salg

Salto Smart Vurdering

Salto Smart Vurdering

Få god oversikt over elevenes ferdigheter i norskfaget!

Salto Smart Vurdering er et nyttig og oversiktlig digitalt kartlegging- og vurderingsverktøy i norskfaget.

Elevenes svar/resultater går inn i Conexus Engage hvor du som lærer kan hente ut resultatene til den enkelte elev, samt få en oversikt over klassens nivå i de ulike områdene i norskfaget. Du kan på en enkel og effektiv måte følge med på elevenes progresjon, samt få konkrete forslag til oppfølging.

Salto Smart Vurdering inneholder oppstartprøve og to kartleggingsprøver pr. trinn. Prøvene gjennomføres som en kombinasjon av elevprøver på papir og digitalt registreringsskjema for lærer.

Med Salto Smart Vurdering får du:

  • hjelp til å vurdere elevenes kompetanse og progresjon
  • enkel oversikt over enkeltelever og klassens resultater
  • forslag til videre arbeid tilpasset den enkelte elevs ferdighetsnivå
  • full integrasjon med Conexus Engage
  • kartlegging på nettbrett og pc

Gå til prøven her

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Salto Smart Vurdering Elevutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 50,00   

* Priser er eksklusiv mva