Smart Vurdering Produkter Matematikk Maximum 8–10 Smart Vurdering
I salg

Maximum 8–10 Smart Vurdering

Maximum 8–10 Smart Vurdering

Matematikk for ungdomstrinnet 

Maximum Smart Vurdering er et digitalt vurderingsverktøy i matematikk som gjør det enkelt for læreren å kartlegge elevenes matematiske måloppnåelse mot læreplanen.

Testene består av en førtest og en midttest. 

  • Førtest: Tester elevens kompetanse før man går i gang med et nytt kapittel
  • Midttest: Tester elevens kompetanse etter å ha holdt på med kapitlet en tid
  • Gir umiddelbar oversikt over klassens- og den enkelte elevs resultater
  • Full integrering med Conexus Engage

  

Maximum Smart Vurdering blir støttet av Flash og kan brukes på MAC, PC-er og Chromebook.  For iPad, kan Smart Vurdering brukes via Puffin browser.

   

Dette er Maximum Smart Vurdering:

Førtest

Kartleggingen er for å vise elevene og lærerne hva elevene behersker og hva de spesielt trenger å arbeide med i kapittelet de skal i gang med. Dette er for bedre å kunne tilrettelegge undervisningen. Testen er ikke for å sette karakter. Førtesten tester elevenes førkunnskaper i emner som er viktig å ha for å kunne arbeide godt med kapittelet.

Midt-test

Testen kartlegger hvilke ferdigheter eleven har etter å ha arbeidet en stund med et av kapitlene i Maximum.  Kartleggingen er å vise deg og læreren din hva du behersker og hva du spesielt trenger å arbeide mer med i kapittelet. Testen er ikke for å sette karakter. Resultatene kan gi en pekepinn på hvordan siste del av kapittelet skal behandles. Er det spesielle områder som bør få mer oppmerksomhet i det videre arbeidet, kan det gjøres utvalg fra «Bli bedre»-sidene i kapitlet. Midt-testene tester hvor langt på vei elevene er kommet for å nå målene i kapittelet.

«Jeg opplever det som et meget nyttig verktøy! Gir meg en god oversikt og innsikt i hvordan elevene ligger an i forhold til de ulike kompetansemålene.»

Elisabeth Kringstad, Nordborg skole

Last ned veiledning til Maximum Smart Vurdering her

Maximum Smart Vurdering inkluderer tilgang til alle førtester og midttester, samt rapportering i Conexums Engage.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Maximum 8-10 Smart Vurdering Elevutgave  Bokmål/Nynorsk   Kr 58,00    

* Priser er eksklusiv mva