Smart Vurdering Om Smart Vurdering

Om Smart Vurdering

- Enklere vurdering, bedre oppfølging

Digitale prøver og vurderingsverktøy som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.   

Smart Vurdering finnes foreløpig til læreverkene Multi, Maximum og Salto. 

  • Tidsbesparende for læreren
  • Umiddelbar oversikt over elevens og klassens kompetanse
  • Konkrete forslag til faglig oppfølging av eleven  
  • Godt utgangspunkt for elevsamtale og foreldresamtale
  • Følger elevens utvikling over tid

    

Illustrasjon_omsmartvurdering